Claus Nedergaard Jacobsen Homepage

Husk at slå lyden til (nederste højre hjørne)

 

I ugen 18 - 22/5 2020 deltog jeg i et projekt i Vejle omkring udplantning af ålegræs i Vejle Fjord. Noget sjovere end at sidde hjemme og skrive jobansøgninger, som ingen alligevel gider besvare, skulle jeg hilse og sige. Jeg forsøger faktisk at styre mig ind på en karriere indenfor vandmiljø, hvor jeg vil udnytte min uddannelse som svagstrømsingeniør mere end min IT-viden

Jeg har forsøgt at forklare i video'en, hvad projektet handler om - sådan som jeg har forstået biologerne. Sagen er, at næsten alle - om ikke alle - østjyske fjorde er "døde": De er så smukke ovenfra, som os flyvere ved, men under vandet er der næsten kun mudder, krabber og alger tilbage. Årsagen er udledning af næringsstoffer. Byboerne skyder skylden på landbruget og landbruget skyder skylden på byboerne. Taberen er vandmiljøet.

Næringsstofferne får algerne til at blomstre, men derved bliver vandet så usigtbart, at der ikke kommer lys nok ned til planterne på bunden, som omdanner CO2 til O2 og organisk materiale via fotosyntese (præcis som planter på land). Så dør både fisk og planter. Når algerne dør, skaber de et mudderlag på bunden, som nye planter ikke kan gro i. Økosystemet er kommet ud af balance og kan ikke genoprette sig selv, sålænge udledningen af næringsstoffer fortsætter.

Ålegræsset skal sætte gang i iltproduktionen, men kan ikke stå alene. Vandet skal også renses, og til det formål masseproducerer man muslinger i store farme på flere hektarer i Vejle Fjord. Sidste ben i projektet indtil videre er udlægning af 5 - 10 stenrev. Et af dem kunne blive en dykkerlegeplads. Et forsøg på at indkapsle mudderet under under et 10 cm tykt lag sand afventer resultater fra Odense Fjord.

Der er ingen, der for alvor ved, om det virker, men vi er jo nødt til at starte et sted. Syddansk Universitet forsker og dokumenterer alt. Det er derfor vi planter i bestemte geometriske mønstre, så man siden kan fotografere og afgøre, hvor mange planter, der har overlevet og hvor. Håbet er, at man efterhånden som vandet blivere klarere, kan plante ålegræsset dybere og dybere. Vi har kun plantet på op til 2 m dybde. Projektet kører over 5 år og er - så vidt vides - i sit første år. De lystfiskere, vi har mødt, har været ellevilde af begejstring, når vi har fortalt dem om projektet. De har været de første til at kunne observere, hvordan fiskelivet langsomt, men sikkert er forsvundet over de sidste 30 år.

Facebook link: https://www.facebook.com/cnjdk/videos/713468042738001/